Domovní řád

Milí hosté, milí členové!
Záleží nám na tom, aby Váš pobyt v klubu BUNKER byl tak příjemný, jak je to jen možné. Abychom toho mohli dosáhnout, sepsali jsme zde pár pravidel, o jejichž dodržování Vás prosíme.

Zásadně platí, že kluci na baru mají právo a úkol, vymáhat a prosazovat domovní právo jménem LFCD, zastoupeným představenstvem. To znamená, že čemukoliv, co řeknou nebo o co požádají pracovníci na baru, je potřeba bezpodmínečně vyhovět.

Podmínky pro vstup

Klub Bunker smí navštěvovat osoby plnoleté (min. 18 let) a mužského pohlaví (vyhrazujeme si možnost kontroly osobních dokladů). Další omezená nejsou stanovena, vyhrazujeme si však právo odepřít přístup určitým osobám. Pod to spadají osoby, které:

  • jsou opilé
  • jednoznačně pod vlivem omamných látek
  • nedodržují přiměřenou míru tělesné hygieny
  • jsou zcela nepřizpůsobivě
  • nedodržují dress-code při akcích, kde je vyžadován

Odepření vstupu nemáme za povinnost vysvětlovat!

DressCode

Ten platí neustále. Jaký dreskód a na jaké akce je vyžadován, lze odvodit od názvu akce. Termíny a patřičný dreskód naleznete zde. Po kliknutí na akci se dozvíte, co je možné a vyžadované. Toto pravidlo vyžadujeme, abychom Vám všem umožnili prožít nezaměnitelnou party.
Akce, kde je dreskód volný, se konají zpravidla každý pátek (samozřejmě budeme rádi, když se i tento večer objevíte s vlastním dreskód, nemusí to ale být zrovna vlastnoručně upletený svetr nebo italské polobotky). Na nevhodné oblečení Vás případně upozorníme.
Kouření je v našem podniku povoleno ve všech prostorách, sklep a prostory nahoře však mají sloužit především Vašim vášním a sexu.

Oděv a cenné předměty

Využijte prosím možnost odložit si Váš oděv a cenné předměty do uzamykatelné skříňky. Ta je pro Vás k dispozici zdarma. Za příslušný klíč odpovídáte sami, při ztrátě bude účtována paušální částka 50,00 EUR. Za případné ztráty osobních věcí nepřebíráme jakoukoliv zodpovědnost.

Nenoste prosím své nápoje do sklepa/darkroomu, abychom snížili možnost poranění Vás, dalších hostů a našich spolupracovníků na minimum.

JE ZÁKÁZÁNO nosit s sebou a zejména používat fotografické a videopřístroje jakéhokoliv druhu!

To platí také pro komunikační zařízení jako smartphone a podobně (ty je třeba vypnout a s Vašimi ostatními osobními věcmi uložit do uzamykatelné skříňky). Nedodržení tohoto zákazu má za následek okamžité vyloučení z právě probíhající akce, případně až i generální zákaz vstupu do klubu!

Za tělesné, duševní a jiné zdravotní škody nepřebíráme jakoukoliv zodpovědnost. Play fair, play safe. Používejte kondomy! Ty jsou k dostání zdarma na baru.

Představenstvo Leder- Fetischclub Dresden e.V.